Ovi Uvjeti korištenja reguliraju sve pravne odnose koji proizlaze iz korištenja usluge Tipli.hr.

 1. UVODNE ODREDBE

  1. Operater internetske usluge dostupne na www.tipli.hr ili na mobilnoj aplikaciji Tipli (u daljnjem tekstu "Usluga") je Tipli s.r.o., ID br.: 05399092, sa sjedištem na adresi Na Poříčí 1067/25, 110 00 Prag 1, registriran u trgovačkom registru koji vodi Općinski sud u Pragu, Odjel C, umetak 263037 (u daljnjem tekstu "Operator").
  2. Ovi Uvjeti reguliraju međusobna prava i obveze između Operatera usluge i njegovih korisnika (u daljnjem tekstu „Uvjeti“), s time da se pod korisnikom podrazumijeva svaka osoba koja na bilo koji način koristi Uslugu (u daljnjem tekstu kao "Korisnik"). Svaki Korisnik dužan je prije korištenja Usluge detaljno se upoznati s ovim Uvjetima te izbjegavati korištenje Usluge u slučaju neslaganja. Pristanak na Uvjete Korisnik izražava svakim korištenjem Usluge i mora biti potvrđen u slučaju registracije u svrhu uspostave korisničkog računa (u daljnjem tekstu „Registracija“).
  3. Svrha usluge je omogućiti Korisnicima dobivanje cashback nagrada za kupnju robe ili usluga od trećih strana i bonus nagrada (u daljnjem tekstu "Nagrade"). Usluga se pruža besplatno.
  4. Za korištenje usluge potrebna je internetska veza. Trošak internetske veze plaća Korisnik i ne razlikuje se od osnovne cijene.
 2. REGISTRACIJA

  1. Uvjet za mogućnost dobivanja Nagrada je Registracija u Servis jer je korisnički račun neophodan za evidentiranje i primanje Nagrada.
  2. Korisnički račun se kreira za Korisnika odmah nakon Registracije. Registracija za uslugu može se izvršiti putem adrese e-maila ili putem osobnog računa na društvenoj mreži Facebook, Apple ili Google, uz uvjet da to uvijek mora biti vlastita postojeća adresa e-maila Korisnika ili autentična Facebook, Google ili Apple račun. Svaki je Korisnik ovlašten izvršiti samo jednu Registraciju i dužan je dati istinite i točne osobne podatke. Korisnik mora ažurirati podatke dane prilikom registracije. Provođenje više Registracija od strane jednog Korisnika korištenjem lažnih podataka ili pružanjem bilo kakvih identičnih podataka za identifikaciju (kao što je telefonski broj ili broj bankovnog računa) kao dio više Registracija smatra se kršenjem ovih Uvjeta, a Operater je ovlašten poništiti takav račun. Korisnik je dužan koristiti uslugu i upravljati svojim korisničkim računom samo putem uređaja koji ne dijeli s drugim korisnikom usluge.
  3. Korisnik može u bilo kojem trenutku i bez navođenja razloga pisanim putem na adresu Operatera zatražiti gašenje korisničkog računa u Servisu.
  4. Korisnik je dužan svoje podatke za prijavu na uslugu čuvati u tajnosti i nije ovlašten trećoj strani dopustiti korištenje njegovog korisničkog računa. U slučaju kršenja ove obveze, Korisnik je odgovoran za svu štetu koja nastane u vezi s korištenjem njegovog korisničkog računa od strane treće strane. Iz sigurnosnih razloga, Korisnik mora koristiti jedinstvenu lozinku za pristup Usluzi, koja se razlikuje od podataka o pristupu njegovom pretincu e-maila i drugih podataka za prijavu koji se koriste na internetu.
 3. NAGRADE

  1. Operater djeluje kao pružatelj usluge povrata novca, odnosno pruža Korisniku uslugu koja uključuje aktivnosti usmjerene na osiguranje i isplatu Nagrade iz plaćene cijene usluga i dobara koje pružaju ugovorni partneri Operatera, koji nude tu robu i usluge (nazivaju se "Partneri"). U zamjenu za pružanje usluga, Operater prikuplja proviziju (u daljnjem tekstu "Provizija"). Operater ni u kojem slučaju nije prodavač robe ili pružatelj usluga koje su predmet kupnje ili narudžbe te ne odgovara za njihovu isporuku i eventualne nedostatke. Operatoru se ne mogu primjenjivati ni druga prava povezana s kupnjom. Operater i Korisnik potvrđuju da je ugovorni odnos između njih uspostavljen kao ugovor o povratu novca prema §1746 Zakona br. 89/2012 Coll., Građanski zakonik, a nije ugovor o posredovanju prema §§ 2445-2445 Zakona br. 89/2012 Coll., Građanski zakonik.
  2. Trenutačni iznos Nagrade za kupnju roba i usluga od pojedinih Partnera naveden je u njihovom profilu unutar sučelja usluge. Osnovu za izračun nagrade (tj. uključuje li poreze i druge naknade, troškove dostave i korištenje načina plaćanja, popuste, itd.) određuje Partner i može se razlikovati među pojedinačnim Partnerima.
  3. Za dobivanje Nagrade bitno je da Korisnik bude prijavljen na svoj račun kod Operatera u trenutku početka kupnje robe ili usluga klikom na poveznicu u profilu dotičnog Partnera unutar sučelja usluge. Postavke preglednika Korisnika na krajnjem uređaju moraju omogućiti pohranu cookies. Tehnologija koja osigurava vezu između Usluge i Partnera te identifikaciju kupnje osigurava treća strana, a Operater ne može jamčiti funkcionalnost i automatsko pripisivanje Nagrade. Operater nije odgovoran za bilo kakvo neuspjeh pripisivanja nagrade. Korisnik je dužan koristiti uslugu samo putem uređaja koji ne dijeli s drugim korisnikom usluge.
  4. Nagrada za kupnju obično će biti dodijeljena Korisniku u roku od 48 sati od dovršetka kupnje, u obliku registrirane nagrade koja čeka potvrdu partnera (u daljnjem tekstu "Registrirana nagrada"). U slučaju da registrirana nagrada ne bude dodijeljena korisničkom računu u tom roku, korisnik može podnijeti prigovor u vezi s pripisom registrirane nagrade unutar takozvanog Jamstva zadovoljstva kako je navedeno u odjeljku [3.7]. Naknadno, Partner obično potvrđuje registriranu nagradu u roku od 70 dana od datuma kupnje, a odgovarajuća će nagrada biti dodijeljena korisničkom računu kao potvrđena nagrada za isplatu (u daljnjem tekstu "Potvrđena nagrada"). Nagrada za isplatu neće biti potvrđena u slučaju da bilo koja ugovorna strana odustane od ugovora. Potvrđene nagrade mogu se isplatiti već od 1 eura.
  5. Osim nagrada za kupnju robe ili usluga, moguće je zaraditi i bonus nagrade ("Bonus nagrade"). Bonus nagrade se mogu zaraditi, na primjer, za sudjelovanje u natjecanjima ili marketinškim događajima, za određene performanse kao što je instaliranje proširenje za preglednik ili preporučivanje usluge (članak 3.6), ili kao naknada za dodatne nagrade dodijeljene u okviru Jamstva zadovoljstva. Bonus nagrade mogu se isplatiti ako Korisnik ima najmanje 4 eura neisplaćenih Potvrđenih nagrada za kupnju robe i usluga na Korisničkom računu, pod uvjetom da Operater može smanjiti ili povećati ovaj prag u određenim slučajevima. Valjanost Bonus nagrada je 2 godine od njihovog knjiženja na korisničkom računu, osim ako Operater ne odredi drugačije. Bonus nagrade koje nisu isplaćene u roku valjanosti gubi se i korisnik nema pravo na njihovu isplatu.
  6. Operater dopušta Korisniku da primi bonus nagradu za preporuku usluge. Usluga se može preporučiti putem osobne jedinstvene linije preporuke dostupne na www.tipli.hr/preporuciti-prijateljima. Za novoregistriranog preko takvog referentnog linka koji obavi barem jednu kupnju putem Usluge i dosegne 2 eura u potvrđenim nagradama (ovaj prag Operater može smanjiti ili povećati u posebnim slučajevima), Korisnik će dobiti bonus nagradu, stvarni iznos i drugi uvjeti za njegovo dobivanje, posebno ograničenje broja dobivenih bonus nagrada, navedeni su u sučelju usluge (www.tipli.hr/preporuciti-prijateljima). Operater ima pravo u bilo kojem trenutku promijeniti iznos Bonus nagrade za preporuku Usluge, kao i druge uvjete njezina dobivanja. Strogo je zabranjeno objavljivati poveznicu za osobnu preporuku na web stranicama partnera ili njihovim profilima na društvenim mrežama.
  7. Operater daje Korisnicima tzv. jamstvo zadovoljstva. U slučaju da se registrirana nagrada ne dodijeli u roku od 48 sati od trenutka kupnje od partnera i da su ispunjeni svi uvjeti ovih Odredbi i uvjeta, Operater će korisniku dati naknadu u obliku bonus nagrade ili drugu naknadu prema vlastitom nahođenju, na temelju zahtjeva.
  8. Da bi Operater mogao isplatiti nagradu, Korisnik mora imati ispunjen korisnički račun, uključujući telefonski broj i broj bankovnog računa na isto ime kao i korisnički račun u Servisu. Potvrđene nagrade mogu se isplatiti već od 0.041 centi. Bonus nagrade se mogu iskoristiti ako Korisnik ima najmanje 4 eura u neplaćenim Potvrđenim nagradama za kupnju dobara i usluga na Korisničkom računu, pod uvjetom da Operater može smanjiti ili povećati ovo ograničenje u određenim slučajevima. Nagrade se isplaćuju na temelju zahtjeva Korisnika podnesenog putem sučelja Servisa.
  9. Operater nije dužan Korisniku osigurati bilo koji oblik Nagrade i Korisnik nema pravo na isplatu Nagrade. Konkretno, Nagrada se neće isplatiti ako:
   1. Iz razloga na strani Korisnika kada se izvršena kupnja ne može identificirati;
   2. ONagrada nije Potvrđena nagrada (tj. Partner nije potvrdio isplatu Nagrade iz bilo kojeg razloga) ili Bonus nagrada;
   3. Nije dosegnut minimalni limit za isplatu Nagrade;
   4. Nagrada ističe u skladu s ovim Odredbama i uvjetima;
   5. Korisnički račun će biti poništen prije podnošenja zahtjeva za isplatu nagrade;
   6. Partner neće Operateru platiti proviziju za omogućavanje izvršene kupnje;
   7. Nagrada je zarađena istodobnim kršenjem ovih Uvjeta i odredbi.
  10. U slučaju korištenja popusta (kod za popust, kupon, poklon bon, bodovi vjernosti iz programa) koji ne dolazi iz Usluge, Nagrada se ne može uknjižiti na račun Korisnika.
  11. Korisnik nema pravo izravno kontaktirati Partnere kako bi zatražio isplatu bilo koje Nagrade i obvezuje se riješiti sva pitanja vezana uz Uslugu s Operaterom.
  12. Korisnik potvrđuje da Nagrade mogu biti predmet oporezivanja prema primjenjivom zakonu i da je Korisnik isključivo odgovoran za takvo oporezivanje.
  13. Korisnik potvrđuje da će u slučaju da barem jedna Nagrada za kupnju robe i usluga ne bude odobrena na Korisnikov račun u roku od dvije godine, sve nepotrošene Nagrade na korisničkom računu biti oduzete. U tom slučaju, nagrade će biti oduzete bez povrata novca.
 4. POPUSTI

  1. Osim Nagrada, Operater također pruža Korisnicima informacije o popustima i kuponima za popust koje osiguravaju Partneri, a koji se mogu koristiti za kupnju. Informacije o popustima su isključivo informacije koje dostavljaju Partneri, a Operater ne odgovara za njihovu točnost, potpunost i upotrebljivost te ne odgovara za štetu nastalu Korisniku njihovim korištenjem.
  2. Informacije koje pruža Usluga samo su informativne prirode i ni na koji način ne predstavljaju ponudu (prijedlog za sklapanje ugovora) ili javno obećanje od strane Partnera ili Operatera. Osim ako drugačije ne slijedi iz informacija koje je Korisnik dobio izravno od Partnera, ne postoji zakonsko pravo na popuste objavljene u Usluzi i ti popusti nisu zakonski provedivi. Operater nije odgovoran za otkazivanje popusta, njihovo ograničenje ili bilo koju drugu promjenu uvjeta popusta od strane Partnera.
 5. ZAŠTITA PRIVATNOSTI

  1. Politika privatnosti i zaštite podataka za osobne podatke dane u vezi s radom usluge sadržana je u posebnom dokumentu dostupnom na www.tipli.hr/preporuciti-prijateljima, koji čini sastavni dio ovih Uvjeta. Prihvaćanjem ovih Uvjeta, Korisnik se slaže i s ovom Politikom privatnosti.
 6. ZAVRŠNE ODREDBE

  1. Korisnik nije ovlašten koristiti Uslugu kršeći legitimne interese i/ili svrhu Operatera, posebice zaobilazeći načela funkcioniranja Usluge.
  2. Operater zadržava pravo, prema vlastitom nahođenju i ovisno o prirodi kršenja, uskratiti ili ne isplatiti nagradu i/ili ukinuti korisnički račun bez naknade u slučaju bilo kakvog kršenja ovih Uvjeta ili obvezujućih pravnih propisa od strane Korisnika.
  3. Korisnik prihvaća da komponente usluge ili njezin sadržaj, uključujući informacije, mogu predstavljati intelektualno vlasništvo zaštićeno zakonom. Korisnik je ovlašten koristiti Uslugu isključivo putem web sučelja dostupnog na internetskoj adresi www.tipli.hr ili korištenjem Tipli mobilne aplikacije u svrhu namijenjenu Operateru. Ako je zainteresiran, Korisnik može instalirati Tipli proširenje na svoj preglednik kako bi primao automatske obavijesti o mogućim nagradama od Partnera prilikom posjeta njihovoj web stranici. Usluga, njezini dijelovi ili sadržaj ne smiju se koristiti u bilo koju drugu svrhu bez prethodnog pristanka Operatera ili relevantnih nositelja prava, posebno Partnera.
  4. Korisnik ne smije koristiti procedure, softverske alate ili skripte tijekom korištenja usluge koje bi mogle negativno utjecati na rad usluge, posebice ometati njezinu funkcionalnost ili uzrokovati nepotrebno opterećenje. Korisnik ne smije sudjelovati u bilo kakvim radnjama koje bi mogle predstavljati neovlašteno ometanje usluge u smislu njezine svrhe i rada.
  5. Operater zadržava pravo učiniti uslugu privremeno nedostupnom, posebice zbog tehničkih problema ili redovitog održavanja. Nadalje, Operater također zadržava pravo promijeniti Uslugu ili prekinuti njezino pružanje u bilo kojem trenutku. Operater nije odgovoran za bilo kakve gubitke koje korisnici pretrpe zbog nedostupnosti, promjena ili prekida usluge.
  6. Operater je ovlašten jednostrano izmijeniti ove Uvjete u bilo kojem trenutku u razumnoj mjeri, a posebice zbog promjena Usluge, promjena od strane Operatera ili promjena obvezujućih zakonskih propisa. Operater će obavijestiti Korisnika o predloženim izmjenama Uvjeta najmanje 14 dana prije stupanja na snagu novih Uvjeta, putem Servisa ili putem poruke poslane na Korisnikovu registriranu e-mail adresu. Korisnik ima pravo odbiti predložene izmjene Uvjeta zahtjevom za gašenje korisničkog računa u Servisu ili prestankom korištenja Servisa.
  7. Svi odnosi između Operatera i Korisnika uređeni su ovim Uvjetima i obvezujućim pravnim propisima Češke Republike, posebno Zakonom br. 89/2012 Coll., Građanski zakonik, s izuzetkom slučajeva u kojima Korisnik, kao potrošač, ne može biti lišen zaštite koju im pružaju odredbe drugih pravnih propisa od kojih odstupanje nije dopušteno.
  8. Sve sporove između Operatera i Korisnika rješavat će nadležni sudovi Republike Češke.
  9. U slučaju potrošačkog spora koji nastane između Operatora i Korisnika, a koji se ne može riješiti sporazumno, Korisnik ima pravo podnijeti prijedlog za izvansudsko rješavanje takvog spora nadležnom tijelu za izvansudsko rješavanje potrošačkih sporova, naime Središnji inspektorat Češke trgovinske inspekcije – ADR odjel, Štěpánská 15, 120 00 Prag 2, adresa e-maila: [email protected], Web stranica: adr.coi.cz. Alternativno, Korisnik također može koristiti platformu za online rješavanje sporova koju je uspostavila Europska komisija, a koja je dostupna na sljedećoj adresi: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  10. Korisnik se u bilo kojem trenutku može obratiti Operateru sa svim pritužbama putem adrese e-maila navedene u odjeljku 6.14 ovih Uvjeta. Korisnik se također može obratiti nadležnim državnim nadzornim tijelima za predmetno područje. Inspekcija usklađenosti sa Zakonom br. 634/1992 Coll., o zaštiti potrošača, provodi Češka trgovačka inspekcija u mjeri definiranoj zakonom.
  11. Ovi Uvjeti sastavljeni su na češkom jeziku, a ugovori temeljeni na njima mogu se sklapati isto tako isključivo na češkom jeziku.
  12. Nevaljanost ili neučinkovitost bilo koje odredbe ovih Uvjeta ne utječe na valjanost i učinkovitost njihovih ostalih odredbi.
  13. Valjana i učinkovita verzija Uvjeta uvijek je dostupna na sljedećoj adresi: www.tipli.hr/uvjeti.
  14. Operatera je moguće kontaktirati u bilo kojem trenutku putem adrese e-maila: [email protected].
  15. Ova verzija Uvjeta važeća je i na snazi od 1. 1. 2018.

Želite li izgubiti do 15 % od svake kupnje na mreži?

Samo se besplatno prijavite i nikada više nećete propustiti nijednu nagradu.

Upravo sada, dodatni 10 €Za svaku nagradu od kupnje dobit ćete još jedan bonus u istom iznosu. Ukupno možete dobiti do 10 € za svoje kupnje u bonus nagradama.

- ili -
Registracijom pristajete na uvjete korištenjaobradu osobnih podataka .
Imate li već račun? Prijavite se